الشعر الشعبي

الشعر الشعبي

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  سَيِّدْ الْخَفْرَاتْ وِشْ حَدِّكْ وِشْ عَلامِكْ مَا تِحَاكِيْنَا..؟! نِحِنْ لَى نِهْوَاكْ وِ نْوِدِّكْ وِ الْمِوَدِّهْ

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  سَافَرْت وِالْأيَّامْ يَمْضِنْ وِالْحَظّ قَصَّرْ بِالْمِوَاجِيْب خَمْس (الرِّبَابِيْ) مِنْ بِيَرْضِنْ يِرْضِنْ

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  زَاهِيٍ لَوْ مَا لِبِسْ ثـَوْبه بَسّ لِبْس الثَّوْب بِالْوَايِبْ مَا غِدَا نَوْبِيْ مَعَ نَوْبه غَيْر فِيِّهْ وَثَّقْ

 • الصورة: الْعَامْ الْجَدِيد

  الْعَامْ الْجَدِيد

  إبْتِسِمْ وِاسْتَقْبَلْ الْعَامْ الْجِدِيْد وْخَلّ رُوْحِكْ بِالأمَلْ مِسْتَبْشِره   إفْتَحْ الشِّرْفَاتْ لِلْفَجْر

 • الصورة: شِمُوخ (دبي)

  شِمُوخ (دبي)

  إسْبِحِيْ يَا عَين وِاخْذِيْ مِنْ خِيُوط النَّهَارْ مَا يِشِعّ بْوَجْه اْلايَّامْ تَخْلِيْد وْسِمِهْ   المِدَى دُوْب

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  يَا (الْهَامْلِيْ) دَوْسِكْ عَلَى سْعِيْد مَا تْدُوْس عَالأرْض وْ وِطَاهَا   تِقْدَرْ تِقَيِّدْنِيْ بَلا قَيْد وِ

 • الصورة: دَارْ التِّسَامِحْ

  دَارْ التِّسَامِحْ

  أبْتِدِيْ بِالْقَول يَا سَادِهْ وْ فِكْرِتِيْ مَرْكَبْ بَلا مِيْنَا   وِ الْبَحَرْ فِـ.. عْيُون رُوَّادِهْ مَا

 • الصورة: قَهْوَةْ و مِيْعَادْ

  قَهْوَةْ و مِيْعَادْ

  وْ تِسْألْنِيْ إذَا وَقْت الْمِوَادَعْ حَانْ وَانَا اللَّى يِفْضَحه خَوْفه وِسِطْ عَيْنِهْ   أخَافْ إنِّيْ: عَلَى

 • الصورة: مَوْسُوْعَةْ الإحْسَاسْ

  مَوْسُوْعَةْ الإحْسَاسْ

  قَعَدت آرَاقِبْ (الْوَاتْسَابْ) أعِدّ الْوَقْت وَ انْتَظْره وْ مِنْ آخِرْ ظِهُور الأمْس وِ الأخْبَارْ مَقْطُوْعه..!  

 • الصورة: الْعِشْق الأصِيل

  الْعِشْق الأصِيل

  مَرْحِبَا يَا صَاحِبْ الْقَلْب النِّبِيْل مِثِلْ زَوْلِكْ مَا رَأَتْ عَيْنِيْ أحَدْ   تَقْبِلْ وْ يَاتِيْ مَعِكْ غَيْثٍ

 • الصورة: الصورة: لَحن النَّبض

  لَحن النَّبض

  سِقَى اللّه زِمَانٍ كِنْت أنَا فِيْه بِالْحَالِيْ مَعْ الْقَلْب بَيْن ضْلُوْعِكْ الْحَانِيَاتْ ألْعَبْ ؤ لا فِيْ ثِمَرْ غِصْن الْغَلا حَامِضْ وْ عَالِيْ أنَقِّيْ ، وْ مِنْ نَبْع الْوِدَادْ الْهنِيْ أزْعَبْ

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  يَا إلهِيْ تْهِلّ سَحَّابِهْ وِالْغِدِيْر يْتِمّ حَوْلَيْنَا حَالِفٍ لاجَرِّيْ خْشَابِهْ عَبْرِةٍ حَقّ الْمِزَايِيْنَا

 • الصورة: الصورة: حَرب وسَلام

  حَرب وسَلام

  بَيْن الشِّعِرْ وِ مْعَانَقْ الرُّوْح زِرْعَوْا جِفَافْ الْغَدر وِ الْحَرْب شَطْرٍ سِمَا بِمْصَافَحْ الْبَوْح وْ شَطْر ٍ هِوَى فِيْ غِرْبَةْ الْعِرْب

 • الصورة: الصورة: وَاحَةْ الذِّكْرَى

  وَاحَةْ الذِّكْرَى

  أنَا وِانْ كِنْت مَا احِبِّكْ أرَى ذِكْرَاكْ تَطْرِيْ لِيْ وَ اعِيْش بْوَاحَةْ الذِّكْرَى أرَدِّدْ مِنْ مِوَاوِيْلِيْ

 • الصورة: الصورة: زَلَّةْ لِسَانْ

  زَلَّةْ لِسَانْ

  زَلَّةْ لِسَانْ وْ لَيْت تَمْحِيْهَا الازْمَانْ كِلْمِهْ تِخِصِّكْ قِلْتَهَا فِيْ ثِوَانِيْ عَلَيْهَا لَوْ يِرْجَعْ وَرَا الْوَقْت نَدْمَانْ انْقَصّ قَبْل يْقُوْلَهَا لِكْ لِسَانِيْ

 • الصورة: الصورة: سَجَّةْ فِكِرْ

  سَجَّةْ فِكِرْ

  الْيَوْم ... ضَاقْ (الْعَارِضْ) بْكِلّ مَا فِيْه مِنْ ضِيْقِةٍ مَرَّتْ عَلَيْ وِ رْثَعَتْ بِيْ سَجَّيْت ... فِيْ بَحْر التِّفَاكِيْر وِ التّيْه وَ اخَذْت لِيْ جَوْلِهْ بَعَدْ مَا اسْهِبَتْ بِيْ

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  الْقُمَرْ لَى تَاهْ يِتْكَدَّرْ يِنْقِبِضْ فِيْ سَاعه وْحِيْنَا   مَا يِصِيْبِكْ غَيْر لِمْقَدَّرْ لَى مِنْ اللّه

 • الصورة: جَرح الزِّجَاجْ

  جَرح الزِّجَاجْ

  لَوْ تِبَى تِجْمَعْ حِطَامِيْ رَاحْ يِجْرَحْك الزِّجَاجْ كِلّ جِزْء ٍ فِيْ تِطَايِرْ مِثِلْ كَسْر الْمِنْظَره  

 • الصورة: ضِحْكَةْ الْيَاسِمِين

  ضِحْكَةْ الْيَاسِمِين

  الْبَارحه مَاتْ فِيْ حِضْن الْكَلامْ الْعِتَبْ تِمَكَّنْ الشَّكّ مِنْ ذَبْح الشِّعُوْر الْيَقِيْن   حِدِيْث الارْوَاحْ

 • الصورة: زَخَّاتْ المطَر

  زَخَّاتْ المطَر

  أفْتَحْ يِدَيْنِيْ لِلْمِطَرْ .. مِلْء الاحْلامْ وَ اتْرِسْ عِيُونِيْ مِنْ جِزِيْل السَّحَابه   وَاطْرِقْ عَلَى رُوْح

 • الصورة: تَرْجمة مِشَاعِرْ

  تَرْجمة مِشَاعِرْ

  كِتَبْتِكْ فِيْ قِصِيْدِيْ عِشْق مِنْ (ألْفِيْ) لِحَدّ (الْيَاءْ) وْ تَرْجَمْتِكْ مِشَاعِرْ حِبّ مَوْزُوْنِهْ وْ

 • الصورة: ألْف تَهْوِيْدِةْ

  ألْف تَهْوِيْدِةْ

  تِحِسّ بْشَي ٍ أكْبَرْ مِنْ مِدَى التَّعْبِيْر وْ لا يَسْعِفْ شِعُوْرِك غَيْر .. تَنْهِيْدِهْ   كِثِيْر أشْيَاءْ مَا

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  (الْبَرَاحه) شَرْغه وْ رَاحه وِالْعَرَبْ فِيْهَا مْبِشِّيْنَا   سُوْقها ثَامِرْ بْتِفَّاحه وِالرِّطَبْ تَلْفِيْ بِهْ

 • الصورة: يَا بُوْ حَارِبْ

  يَا بُوْ حَارِبْ

  اللّه يِحَفْظ بْلادْنَا.. وِالْمَعَازِيْب وَاللّه يِجَنِّبْنَا رِدَى كِلّ هَافِيْ   الأرْض فِيْ (السَّبْع الإمَارَاتْ)

 • الصورة: مِوَاعِيد ابْتِهَالْ

  مِوَاعِيد ابْتِهَالْ

  كِلِّمَا جَاوَزْت بِكْ حَدّ الْخَيَالْ جَادَتْ اللَّحْظه وْجَابَتْنِيْ مَعِكْ   هِيْ حَقِيْقه أوْ مَجَازْ أوْ هِيْ

 • الصورة: الصورة: سَلامْ يَا (الْمَرِّيخ)

  سَلامْ يَا (الْمَرِّيخ)

  سَلامْ يَا (الْمَرِّيْخ).. مِنْ (كَوْكَبْ الأرْض) مِنْ (دَارْ زَايِدْ) شَامِخَاتٍ صِرُوْحِيْ أنَا (الإمَارَاتِيْ) .. وْحِبّ الْوِطَنْ فَرْض نِذَرْت لِهْ عِمْرِيْ.. وْ لِهْ سِمْت رُوْحِيْ

 • الصورة: الصورة: إمَارَاتْ الْغَلا

  إمَارَاتْ الْغَلا

  سَلامِيْ عَلَى دَارْ (الْفَلاحِيْ) عِسَاهْ يْدُوم تِحِيَّةْ مِحِبٍ جَا يِسَلِّمْ عَلَى احْبَابه بِدَارٍ غَلاهَا مِنْ غَلا (زَايِدْ) الْمَرْحُوم عَسَى جَنَّةْ الْفِرْدَوس مِثْوَاهْ بِتْرَابه

 • الصورة: الصورة: أشياء من الماضي

  أشياء من الماضي

  نَارْ فِيْ قَلْبِيْ مْوَرَّايِهْ وِالْبَحَرْ مَا اظِنّ يَطْفِيْهَا اشْعِلَتْ فِيْ لِبَّةْ حْشَايِهْ (كَوس) وِ(الْغَرْبِيْ) يِزَاغِيْهَا

 • الصورة: الصورة: أسْعَدْ شَعب

  أسْعَدْ شَعب

  السِّعَادِهْ تِنْوِصِفْ فِيْ كِلْمِتَين (دَارْ زَايِدْ) دَارْنَا فَالْ السَّعَدْ إحْنَا أسْعَدْ شَعْب بَيْن الْعَالَمِين فِيْ سَلامْ نْعِيش٫٫ فِيْ أمْن وْ رَغَدْ

 • الصورة: الصورة: دَوْلَةْ الأمْجَادْ

  دَوْلَةْ الأمْجَادْ

  دَارْنَا دَارْ الْمَحَبّهْ وِالسَّلامْ دَوْلَةْ الأمْجَادْ وِالشَّانْ الْعَظِيْم سَيْرها بِالْعِزّ دَايِمْ لِلأمَامْ نَهْجَهَا الإسْلامْ وِالْفِكْر السَّلِيم

 • الصورة: الصورة: ظِلّ الرُّوح

  ظِلّ الرُّوح

  أبَشِّرِكْ.. جَا مِنْ يِحِلّ بْمَحَلِّكْ مَا يِشْبَهِكْ لا شَكّ يِشْبَهْ مِرُوْرِكْ الْفَرْق شَاسِعْ بَيْن دِقِّهْ وْجِلِّكْ حَتَّى حِضُوْره مَا يِشَابِهْ حِضُوْرِكْ